Snerydning

I forbindelse med kommunesammenlægningen har Hjørring Kommune, med hjemmel i vejlovgivningen, vedtaget Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Du kan downloade vinterregulativet som pdf-fil fra kommunens hjemmeside.

Dette regulativ fastlægger at vejene (både stamvejene og vængerne) indenfor Grundejerforeningens område IKKE sneryddes eller glatførebekæmpes af kommunen, selv om vejene er kommunale.

Endvidere pålægges lodsejerne langs vejene at være ansvarlige for både snerydning og glatførebekæmpelse på færdselsarealet ud for egen grund i tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 22 (domspraksis).

På de 4 hovedstier er det fortsat kommunen der foretager både snerydning og glatførebekæmpelse.

..oOo..

Når fremkommeligheden på vejene på grund af sne ikke længere kan ske med almindelig bil med vinterdæk, har Bestyrelsen i Grundejerforeningen besluttet at fortsætte de sidste 4 års praksis for snerydning ved indgåelse af en ny aftale med en entreprenør som kommer grundejerne til hjælp med snerydningen, men ikke med glatførebekæmpelsen.

Henvendelse om snerydning kan ske til bestyrelsen.