Er der noget galt?

Gadebelysning (nyt link)
https://citizen.dw3.dk/d807b4c9-fc68-4f09-a42b-772028410c92

Strøm
http://www.nordenerginet.dk/page982.aspx

Vand og kloakker
http://www.hjvand.dk/kontakt

Kommunale veje, - fortove og - grønne områder m.m.
https://iod.hjoerring.dk/opgaver/